تبلیغات
وحدت وب - نخستین دولت سعودى

مرتبه
تاریخ : یکشنبه 18 تیر 1391

خاندان سعود به ترتیب یك دوره 75 ساله، قدرت را در اختیار داشتند، كه تا سال 1233 طول كشید، این افراد عبارت اند از:
1 ـ محمّد بن سعود، حاكم وامام وهّابیّت بین سالهاى 1157 ـ 1179.
2 ـ عبد العزیز بن محمّد،  متولّد 1133، و متوفّاى 1218، رهبر وهّابیّت بعد از پدرش.
3 ـ سعود بن عبد العزیز، متوفّاى 1229.
4 ـ عبد اللّه بن سعود، كه در 1233، در استامبول كشته شد.
با قلع و قمع دولت نجد به دست إبراهیم پاشاى عثمانى و قتل عبد اللّه بن سعود در اسلامبول، خاندان سعودى از قدرت ساقط شد، و براى مدتى قریب 80 سال در عزلت گذراندند.
طبقه بندی:
ارسال توسط محمد قاسمی
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner