تبلیغات
وحدت وب - فرج؛ و انتظاری که ما داریم!

مرتبه
تاریخ : شنبه 10 تیر 1391
 
شهید مرتضی مطهری

انتظار ظهور یعنی چه؟ افضل الاعما ل انتظار الفرج یعنی چه؟ بعضی خیال می کنند این که افضل اعمال انتظار فرج است، به این معناست که انتظار داشته باشیم امام زمان عجل الله تعالی فرجه با عده ای که خواص اصحاب شان هستند یعنی 313 نفر و عده ای غیر خواص ظهور کنند، بعد دشمنان اسلام را از روی زمین بردارند. امنیت و رفاه و آزادی کامل را بر قرار کنند. آن وقت به ما بگویند بفرمایید! ما انتظار چنین فرجی را داریم و می گوییم افضل اعمال هم انتظار فرج است! (یعنی بگیر و ببند بده به دست من پهلوان).

نه، انتظار فرج داشتن یعنی انتظار در رکاب امام بودن و جنگیدن و احیاناً شهید شدن. یعنی آرزوی واقعی و حقیقی مجاهد بودن در راه حق. نه آروزی این که تو برو کارها را انجام بده بعد که همه کارها انجام شدو نوبت استفاده و بهره گیری شد آن وقت من می آیم! مانند قوم موسی که اصحاب پیغمبر گفتند: یا رسول الله ما مانند قوم موسی نیستیم.

وقتی به نزدیک فلسطین که عمالقه در آنجا بودند رسیدند و دیدند یک عده مردان جنگی در آن جا هستند، گفتند: ... ما این جا نشسته ایم تو و خدا بروید بجنگید، آنجا را تصفیه و از دشمن خالی کنید.، خانه را آب و جارو بزنید، وقتی برای ما خبر آوردید که هیچ خطری نیست، فقط باید برویم راحت بنشینیم و از نعمت ها استفاده کنیم ما به آن جا می آییم! موسی گفت: پس شما چی؟ شما هم وظیفه دارید که دشمن را که خانه شما اشغال کرده است از خانه تان بیرون کنید. اصحاب پیغمبرمانند مقداد گفتند: یا رسول الله! ما آن حرف را نمی زنیم که بنی اسراییل گفتند؛ ما می گوییم: یا رسول الله شما اگر فرمان بدهد که خود تان را به دریا بریزید، به دریا می ریزیم، به آتش بزنید، به آتش می زنیم.

انتظار فرج داشتن یعنی واقعاً در نیت ما این باشد که در رکاب امام زمان و در خدمت ایشان دنیا را اصلاح کنیم. در زیارت ابا عبدالله (علیه السلام) می گوییم: یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزاً عظیما(که یک ورد شده برای ما و به معنای آن هم توجه نمی کنیم.) یا ابا عبدالله! ای کاش ما با تو بودیم و رستگاری عظیم پیدا می کردیم. معنایش این است که ای کاش ما درخدمت تو بودیم. آیا این ادعای ما از روی حقیقت است؟ افرادی هستند که از روی حقیقت ادعا می کنند ولی اکثر ما که در زیارتنامه ها می خوانیم لقل زبان است.
 
 طبقه بندی:
ارسال توسط مهاجر
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner