تبلیغات
وحدت وب - نمادهای صهیونیزم درکارتون های معروف (قسمت 3)

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 20 شهریور 1391


دراین قسمت كه آخرین قسمت از این مقاله می باشد به بررسی 7 كارتون دیگر ونتیجه گیری از این مقلات می پردازیم . پس با ما همراه باشید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جویباران :

1- سری جدید سندباد:

درسری جدیدانیمیشن «سندباد (افسانه هفت دریا) »،دیگراثری ازآن فضای زیبای شرقی نیست. ازعلی بابا وعلاءالدین هم خبری نیست. به جای آن مخاطب باانبوهی ازقول ودیو وخشونت وجملات رکیک روبرو می‌شودوسندباد مهربان،تبدیل به کسی شده که باهفتاد ضربه شمشیرخود،یک کشتی بزرگ راتصاحب کرده ودریاراازخون رنگین می‌کند.

ناین

2- ناین (نه):

این انیمیشن رابایدبرنامه استانداردآموزش مبانی «کابالا» برای کودکان وحتی بزرگسالان نامید. دراین انیمیشن به روشنی ازفردی به نام «پاراسلوس»وکتاب معروف اونامبرده می‌شود. (پاراسلوس یک جادوگروپزشک معروف فرقه منحط کابالا یا همان عرفان صهیونیستی است). دراین انیمیشن ضمن تبلیغ کاملا آشکارفرقه انحرافی کابالا بیننده به طوردقیق بافلسفه ومبانی این تفکرآشنا می‌شود.

ایكیوسان

3- ایکیوسان:

آنچه درمجموعه جذاب انیمیشنی «ایکیوسان» به خوبی تبلیغ می‌شود،نقش تفکرات بودایی درپرورش ذهن انسان است. کودکان ایرانی ناخودآگاه بادیدن این مجموعه جذب تفکرات بودایی ونیزآداب وسنن وباورهای آنهامی‌شوندکه این تنهابه دلیل شخصیت جذاب مهربان ودوست داشتنی قهرمان فوقالعاده باهوشق صهیعنی ایکیوسان است؛ اما چرا بودایی؟! (در این باره در ادامه صحبت می كنیم )

پاندای كنگ فوكار

4- پاندای کونگفو کار:

این هم ازانیمیشن‌های زیبای تولید شده درسالهای اخیراست که بسیارموردتوجه کودکان قرارگرفته و در آن کودک ایرانی به خوبی باباور‌ها وویژگیهای خاص فرهنگ وآیین بوداو مذهب ذن آشنا می‌شود. لازم به ذکراست ، کونگ فو ، بیش از آن که یک ورزش باشد ، یک مذهب وایدیولوژی است که برپایه باور‌های بودایی شکل گرفته است ودراین انیمیشن به طوربسیارجذابی تبلیغ می‌شود.

نکته : درسال های اخیر،جهان غرب دریافته برای ادامه حیات نیازبه معنویت ونگاه فوق مادی به جهان دارد. ازاین روی ، می‌بینیم درکشور‌های غربی، توجه به آیین‌ها وتفکرات شرقی روز به روز افزایش می‌یابد ؛ حتی گسترش روزافزون اسلامگرایی درجامعه غربی رامی‌توان ازاین منظر بررسی نمود که حاصل ازبه بنبست رسیدن تفکرات مادیگرایانه غرب است.

هالیووداین مهم رابه خوبی درک کرده وتحت هدایت سردمداران صهیونیسم خود، درتلاش است تا با گسترش فرقه‌های نوظهور آمیزه‌ای ازعرفانهای بودایی ویهودی رادرقالب معنویتی خود ساخته به مخاطبان دهد. این نگرش باعث شده تانقش بودیسم رادربیشترآثارهالیوودی بسیاربرجسته ببینیم.

فرار جوجه ای

5- فرارجوجه‌ای:

این انیمیشن یکی ازآثارجذاب برای کودکان است. سرتا سرفضای داستان ومزرعه که باسیم خاردارگرفته شده یادآوراردوگاه‌های کاراجباری آلمان نازی و هلوکاست (یهودی سوزی) کذایی است که سالهاست صهیونیسم درراستای اثبات آن می‌کوشد. ناجی مرغهای قربانی (نمادی از یهودیان) خروس خلبانی است که آمریکایی بوده و سرانجام بانجات مرغ‌ها آنهارابه سوی دشتی باصفا (یادآورسرزمین موعود یهودیان ) راهنمایی می‌کند. این انیمیشن،یکی ازبارزترین آثارکودکان درعرصه ترویج تفکرات صهیونیسم وترویج هولوکاست است.

ماتریكس

6 ـماتریکس:

انیمیشن سه بخشی ماتریکس،دارای مسائل ومباحث متعددی است. محوراصلی این انیمیشن همانندنسخه اصلی آن،یعنی سینمایی‌های ماتریکس ترویج عرفان بودایی است،آنهم بانگرش صهیونیستی آن امادرکناراین هدف به خوبی موضوع آخرالزمان را آماج قرارمی‌دهد،به گونه ای که دقیقا شیطان‌های روباتیک را درحالی نشان می‌دهدکه ازمکه ومدینه درحال حرکت هستند. دربخشی ازاین انیمیشن شکار انقشه هلال جغرافیایی شیعه را روی نقشه‌ای درسازمان ملل می‌بینیم که خرمگس زشتی برآن نشسته وسپس قهرمان داستان باضربه‌ای مگس راکشته ونقشه راپاک می‌کند. اینکار به خوبی نشان دهنده توهین مستقیم تولیدکنندگان برنامه به فرهنگ شیعه است.

همچنین به تصویر کشیدن ربات‌های شیطانی درحالی که فرمانده آنها ، شمشیربردست سوار براسب سپیدی است ودرپایان کشته می‌شود ، اهانت دیگری به باور‌های دینی شیعه درخصوص آخرالزمان به شمارمی رود.

7ـمجموعه باربی:

باربی مجموعه انیمیشن بسیار پرطرفداری است که همراه باعروسک ولوازم جانبی اش سالهاست به عنوان نماد ابتذال ، برهنگی ومصرف گرایی جهان غرب دراذهان کودکان رخنه کرده وآنهارا برای پذیرش نمادهای مبتذل فرهنگ غرب دربزرگسالی آماده می کند. این انیمیشن و عروسک‌های آن با ده هاطرح و مدل درحالی که لبخندی ملیح برلب دارد ، به راحتی زمینه‌ها یالگوپذیری از پوشش ، آرایش ، رنگ مو ، تناسب خاص اندام وبه نوعی رفتار هوس انگیز را برای کودکان ونوجوانان فراهم می‌سازد.

کارشناسان براین باورند ، هجوم نمادهای باربی درجامعه ، می‌تواند اثرات مخربی برنوجوانان داشته باشد به گونه ای که در اروپا وآمریکا هم اکنون نهادها وموسسات ضد باربی تشکیل شده است. این کارشناسان معتقدند هم زیستی با باربی ، باعث بلوغ زودرس وافزایش تمایلات همجنسگرایی دردختران می‌شود.

آن چه آمد ، مروری سریع بر شماری ازانیمیشن‌های بسیار معروف بودکه متأسفانه بارهاازرسانه ملی نیز پخش شده‌اند وبه راحتی ، در دسترس کودکان ما نیز قرار می‌گیرند. دراین بخش ، نمیخواستیم تا این انیمیشن ها را نقد کنیم ، چرا که اگر چنین بود ، قطعا برای هر یک باید به موضوعات بسیار بیشتری می‌ پرداختیم ؛ بنابراین ، در اینجا به همین اندک و تنها درحد اشاره‌ای بسنده می‌کنیم . آنچه مسلم است ، علاوه بر موضوعات فوق خشونت و پرخاش هدیه اصلی بسیاری ازانیمیشن‌های موجود دربازار است که مدام درمعرض استفاده کودکانمان قرارمی‌گیرد. جادارد به دوبله بسیار بد و آکنده از جملات رکیک برخی ازشرکت ها هم اشاره شود که گویی، هیچ نظارتی برآنها نیست. همین طور شرکت هایی که درقالب بسته‌ های شانسی این محصولات را بدون هیچ نظارتی درقالب هدیه وشانس به کودکان می دهند.

سخن پایانی

سالهاست بازارانیمیشن‌های هالیوودی درایران داغ شده است. این انیمیشن‌ها به سرعت وباسطحی نگری بسیار دوبله وبه راحتی از رسانه ملی پخش می‌شوند ، بدون هیچ نظارتی. آنچه گفتیم ، به این معنی نیست که انیمیشن خوبی در آنسوی مرزها تولید نمی‌شود ، بلکه همسویی همه جانبه متولیان فرهنگی کشور بابرجسته شدن تعداد خاصی ازاین محصولات است که پرسش برانگیز است واینکه چرا در این همه سالها و با بروز و ظهور تکنولوژی‌های پیشرفته وارداتی درکشور ، هنوز شاهد رشد صنعت انیمیشن درایران نشده ایم؟!

درعوض به نظر می‌رسد درعرصه تولیدات کودک عقب گردکرده و سیر نزولی یافته ایم!  هنوز بزرگتر‌های ما « علی کوچولو»، «زهره و زهرا»، «هادی و هدی»، «هشیار و بیدار»، «آفتاب و مهتاب»، «خونه مادر بزرگه»را از یاد نبرده‌اند.

مگر همین «مدرسه موشها »نبودکه کشور ژاپن با افتخار آن را ازماخرید؟‌!

مگرهمین «کلاه قرمزی وپسرخاله»نبودکه درجامعه آن همه موج ایجادکرد؟!

مارا چه شده که امروز آن همه نبوغ رافراموش کرده ایم وبه جای توجه به هنرمندان باذوق وتوانای مان دنبال آثار مبتذل غربی می‌گردیم؟!

آنچه کودک امروزایرانی نیاز دارد ، نه «فوتبالیست ها »ا ست و نه «سندباد»جعلی غربی‌ها. کودک ایرانی به فیلمها و انیمیشن های پرمحتوایی نیاز دارد که بر پایه داستانهای جذاب وغرورآفرین ملی وآموزه‌های اسلامی تولید شده باشد ؛ «رستم وسهراب»و «آرش» چه ا شکالی دارندکه دست به دامن « سوپرمن »و «پسرجهنمی»شده ایم؟!

«بوعلی» ، پسردانای ایرانی چه ایرادی داردکه «ایکیوسان» بایدنماددانایی برای کودک ماباشد ودرنهایت کجای فرهنگ اسلامی ما ناقص است که باید کودک مارا همسو با برنامه ریزی صهیونیسم جهانی به سوی بودیسم سوق دهیم؟!
طبقه بندی:
ارسال توسط محمد قاسمی
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner