تبلیغات
وحدت وب - نمادهای صهیونیزم درکارتون های معروف (قسمت 2)

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 20 شهریور 1391


در این قسمت هم میخواهیم به 6 کارتون معروف ودوست داشتنی که درآنها نماد های صهیونیزم وجود دارند اشاره کنیم. پس با ما همراه باشید.

شیر شاه

1- شیرشاه:

شایدکمترکسی فکرش را بکند،مجموعه سه قسمتی شیرشاه برپایه پیام‌های سیاسی شکل گرفته باشد. درشیرشاه به خوبی جنگ دوابرقدرت برتر- جنگ لـوآشتی نسلهای آینده آنها دیده می‌شود. این اثرنمادی ازجنگ سردآمریکا وشوروی در سالهای طولانی پس از جنگ دوم جهانی است که سرانجام به آشتی نسلها و فروپاشی نظام کمونیسم پایان می یابد ؛ اما یادمان نرود شیردرفرهنگ یهودی نماد سلطه جهانی صهیونیسم است. درتورات می‌خوانیم : … و بقیه قوم یعقوب در میان امت‌ها وقوم‌های دیگر مثل شیر در میان جانوران جنگل ومانند شیردرنده در میان گله‌های گوسفند خواهند بود که هنگام عبورپایمال می‌کنند ومی درند وکسی نمی‌تواند مانع آنها شود.

2- دامبو فیل پرنده:

«دامبو»بچه فیل زشتی است که ابتدا مورد تمسخر و بی توجهی اطرافیان قرارمی‌گیرد؛اماسرانجام می‌تواند با تلاش خودرابالابکشد (نمادی از قوم یهود که درجوامع مختلف چندان مورد توجه نبودند). مادر دامبو عرقچینی شبیه به کلاه یهودیان برسر دارد وبه این ترتیب ازدیگرفیل هامتمایز می‌شود. گناه اوتنها اینست که می‌خواهد ازفرزندش حمایت کند؛امازندانی می‌شود. سرانجام،دامبوشایستگی خودراثابت می‌کند و در عملیاتی پیروزمندانه،همه تحقیرهاراپشت سرمی‌گذارد و پرچم سیرک راکه البته بی شباهت به پرچم اسرائیل هم نیست به اهتزاز درمی‌آورد. این انیمیشن اعتماد به نفس وخودباوری رابه کودکان یهود هدیه می‌کند وبه خوبی مظلومیت ساختگی یهود (صهیونیسم) راتداعی می‌کند.

3- جوجه اردک زشت:

شخصیت گوشه گیروزشت جوجه اردک شبیه دامبوفیل پرنده است،به ویژه اینکه درپایان،همانند اوبه موفقیت می‌رسد وتبدیل به یک قوی بسیارزیبا می‌شود. حرکت این قوی زیبا به سمت خورشیددرغروب هم همان نمای معروف انیمیشن لوک خوش شانس رابه یاد می‌آورد. ازاین روی، کارتون معروف جوجه اردک زشت نیز که دراصل برای مخاطب یهودی تولید شده است، ذهن کودکان معصوم امروزرابه سوی آرمانهای صهیونیسم سوق داده و آنهارابرای پذیرش تفکرات یهود درفردا آماده می‌سازد.

گالیور

4- گالیور:

درهمان نگاه نخست به انیمیشن معروف «گالیور» بایک سفیدپوست بلند بال ابامدل موها ولباس انگلیسی – آمریکایی مواجه می‌شویم که ازطریق دریاها به سرزمین عجیب کوتوله‌ها (نمادمشرق زمین) پانهاده وبه آنها درمبارزه علیه دشمنانشان کمک می‌کند. به این ترتیب، این موضوع درذهن کودک شکل می‌گیردکه این « انگلوساکسون ها» هستندکه بایدمنجی همیشگی آنها باشند.

پرنس مصر

5- پرنس مصر:

هالیوود درعرصه انیمیشن‌های مذهبی نیزبه طورجدی ورودکرده است. این انیمیشن روایتگر زندگی حضرت موسی (ع) است. دراین کارتون بسیار پرهزینه به خوبی روایت تحریف شده هالیوود ازدین وتمایل آن رابه سکولاریسم می‌بینیم.

در «پرنس مصر» به طرزماهرانه‌ای منزلت عصمت وشأن این نبی مکرم الهی تنزل می‌یابد. هالیوودمشابه این انیمیشن برنامه‌های کارتونی دیگری مربوط به زندگی حضرت نوح (ع) وحضرت یوسف (ع) نیزتولیدکرده است.

شرک

6- شرک:

هرچند «شرک» انیمیشنی بسیارحرفه‌ای جذاب ودوست داشتنی بود،کودکان درسری‌های دو (2)و سه (3)آن به طرز باور نکردنی بامقوله سکس ومعاشقه‌های طولانی روبه روشدند. اینگونه تصاویروصحنه‌ها به تدریج ذهن کودک رادرگیرموضوعاتی می‌کندکه متناسب باسن اونبوده ووی رابابسیاری ناهنجاری های شخصیتی روبه رو می‌کند.

منبع : جویباران
طبقه بندی:
ارسال توسط محمد قاسمی
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner