تبلیغات
وحدت وب - ردّ افكار ابن تیمیه توسط علماى شیعه

مرتبه
تاریخ : یکشنبه 25 تیر 1391
علامه تهرانى در كتاب گرانسنگ الذریعة كتابهاى متعددى از علماى شیعه نام مى برد كه در پاسخ به كتاب «منهاج السنه» ابن تیمیه نوشته شده است، مانند:

«الإنصاف فی الانتصاف لأهل الحق من الإسراف». تألیف یكى از علماى بزرگ قرن هشتم است كه در سال 757 هـ به پایان رسیده، كه متأسفانه نام آن ثبت نشده است

(( شیخ آغا بزرگ تهرانى مى نویسد: لم یذكر المؤلف اسمه بل ذكر فی أوله ابن تیمیه تعصب فی القول والخطاب فی نقضه لمنهاج الكرامة وقال بالهوى المحض وهو دأب المفلس العادم للحجة، الذاهب التایة عن المحجة. الذریعة: 11/122.))

 و نسخه اى از این كتاب در كتابخانه بزرگ ایران موجود است

(( كتابخانه آستان قدس رضوى در مشهد به شماره 5643، كتابخانه ملى تهران به شماره 485 ع، كتابخانه دانشكده حقوق تهران به شماره 130 ح. به نقل از مجله تراثنا، شماره 17 ص 153. )).

«إكمال المنّة فی نقض منهاج السنة» از شیخ سراج الدین حسن یمانى مشهور به فدا حسین.

كتاب «منهاج الشریعة» از دانشمند مجاهد سید مهدى موسوى قزوینى متوفاى 1358.

كتاب «البراهین الجلیّة» فی كفر ابن تیمیه، از دانشمند فرزانه سید حسن صدر كاظمى متوفاى 1354.

كتاب «الإمامة الكبرى والخلافة العظمى» در 8 جلد، تألیف سید محمد حسن قزوینى متوفاى 1380.

و ایشان كتاب دیگرى نیز دارد به نام «البراهین الجلیّة فى رفع تشكیكات الوهابیّة» كه به تازگى توسط نویسنده توانمند جناب آقاى دوانى ترجمه گردیده است.

حدود 20 كتاب مستقل توسط علماى شیعه بر ردّ كتاب ابن تیمیّه تألیف گردیده است

 (( رجوع شود به «كتابشناسى توصیفى تألیفات علماى شیعه در پاسخ به شبهات و كتاب هاى اهل سنت» كه رساله كارشناسى ارشد دانش پژوه گرامى جناب آقاى  طاهر عباس از كشور پاكستان است كه اینجانب بعنوان استاد داور در این رساله بودم و بحق از بهترین رساله هایى بود كه در سالهاى اخیر، مشاهده كردم. )).


طبقه بندی:
ارسال توسط محمد قاسمی
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner